Rättshjälp

Det är alltid domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten som avgör om du har rätt till rättshjälp eller inte. Vi på Advokatbyrån Sörmdal hjälper dig att ta reda på om du kan få rättshjälp samt hjälper dig med ansökan.

Rättshjälp gäller först och främst privatpersoner, alltså inte företag, föreningar och liknande. I undantagsfall kan dock även en näringsidkare eller ett dödsbo få rättshjälp.

Om du är företagare och det rör sig om en situation som har uppkommit i företagets verksamhet har du vanligtvis inte rätt till rättshjälp om det inte finns särskilda skäl.

Du kan kontakta en jurist för att få hjälp att gå igenom ditt ärende och se om du kan ha rätt till rättshjälp.

Om du kan få rättshjälp eller inte vid till exempel en tvist som gäller vårdnad, boende och umgänge beror också på ditt ekonomiska underlag. Med ekonomiskt underlag avses i princip din inkomst. För att beräkna ditt ekonomiska underlag så ska du utgå från din beräknade årsinkomst före skatt och dra av 15 000 kronor för varje barn som du bidrar med underhåll till, max 75 000 kronor.  Summan ska även justeras om du har en förmögenhet eller skulder som påverkar din betalningsförmåga.

Om ditt ekonomiska underlag är 260 000 kronor per år eller mer har du inte rätt till rättshjälp. Om underlaget är under 260 000 kr per år kan du ha rätt till rättshjälp och beroende på hur din ekonomi ser ut behöver du betala en rättshjälpsavgift som är en viss procent av kostnaden för ditt ombud.

Kontakta oss på Advokatbyrån Sörmdal för mer information.