Brottmål

Advokatbyrån Sörmdal AB har erfarenhet från arbete med några av Sveriges största brottmål och polisutredningar.

Av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna framgår att var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad, samt rätten till en rättvis rättegång. Detta innebär bl.a. att var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.

joakim-sormdal-svart-vit

"Det viktigaste för att nå bästa resultat är att som advokat komma in direkt från början i ett ärende eller ett mål, då har jag de bästa förutsättningar att göra skillnad. Ett bra exempel är i brottmål där polisen vill kalla en person på ett första förhör utan advokat. Min rekommendation är att alltid ha med en advokat oavsett vad saken gäller.

Detta gäller alla rättsområden eftersom det är så otroligt viktigt att det inte blir fel i början. De fel som görs i början kan i bästa fall gå att reparera men det kan ta lång tid och i värsta fall blir felen omöjliga att avhjälpa."

- Joakim Sörmdal

Advokat, innehavare. Ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Offentlig försvarare

Det är din fulla rätt att själv inkomma med önskemål till myndigheterna om vilken offentlig försvarare du vill ha. Du kan framföra önskemålet till såväl polis, åklagare som domstol. Det är dock alltid domstolen som beslutar i dessa fall. Om du inte får en offentlig försvarare utsedd så har du ändå alltid rätt att ha en privat försvarare med under polisförhör och eventuell kommande rättegång.

Det är mycket viktigt att ha med en försvarare redan vid första polisförhöret. Om du inte kan få en offentlig försvarare direkt så kan du ha med en privat försvarare.

Du är välkommen att kontakta oss innan ett eventuellt polisförhör om du tror att du är misstänkt för ett brott eller kan komma att delges misstanke om ett brott.

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för ett brott kan du i vissa fall få rätt till hjälp genom att ett målsägandebiträde förordnas av domstol. Målsägandebiträdet tar tillvara dina rättigheter och fungerar som ett stöd både juridiskt och socialt under såväl polisförhör som en eventuell kommande rättegång. Har du utsatts för ett brott kan du även ha rätt till skadestånd, detta innefattar vanligen personskada, sakskada och kränkning. Du har även här rätt att önska vem du vill ha som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

Om ett barn har utsatts för brott av en närstående kan barnet i vissa fall få ett särskilt biträde i form av person som kallas särskild företrädare för barn. Denna person tar tillvara barnets rättigheter och intressen i alla avseenden och fungerar som både ett målsägandebiträde och ställföreträdare, istället för vårdnadshavaren, i en och samma person.