Behöver du juridisk hjälp med barnets vårdnad, boende eller umgänge?

Boka kostnadsfri rådgivning och få hjälp inom 24h:

Ensam vårdnad

Har du hamnat i en konflikt om vem som ska ha vårdnaden om dina barn? Advokatbyrån Sörmdal har stor erfarenhet av frågor som gäller vårdnad och står vid din sida genom hela rättsprocessen.

Sörmdal är en advokatbyrå med specialistkompetens inom bland annat familjerätt. Vi vet att inget ärende är det andra likt, och att varje klient har speciella behov. Vårt uppdrag är att hitta lösningar som passar individen.

Ibland är ensam vårdnad enda utvägen

Lever du i ett förhållande med våldsamma inslag? Utsätts du eller dina barn för övergrepp av din partner? I dessa fall behöver både barnet och du trygghet och skydd och vi rekommenderar att du ansöker om ensam vårdnad av dina barn. Vi bistår dig i rätten med kunskap, lång erfarenhet och stor empati för både dig och dina barn. En tvist om ensam vårdnad är en smärtsam process och du kommer att behöva allt det stöd du kan få. Vi står vid din sida och ger dig råd om hur du ska göra i de olika steg som du måste ta när du söker ensam vårdnad om dina barn.

Tack vare vår långa erfarenhet av vårdnadstvister kan vi säkerställa att dina barns rättigheter tas till vara på bästa möjliga sätt. Vi glömmer aldrig att det är barnets bästa som är i fokus när det handlar om vårdnadstvister.

Barn hamnar i kläm när förhållanden kraschar

Varje år går många förhållanden i kras där det finns barn med i bilden. I många fall lyckas föräldrarna lösa vårdnadsfrågorna på ett enkelt sätt, antingen på egen hand eller med hjälp av samarbetssamtal i kommunens regi. Detta är förstås att föredra med tanke på den övergripande principen om barnets bästa, men ibland kan det gå så långt att en ansökan om ensam vårdnad är den enda lösningen.

Att hamna i denna situation är känslomässigt tungt och en komplicerad process. Inte minst om man misstänker att den ena föräldern planerar att ta med sig barnet till ett annat land.

Juridiskt ansvarig för allt som rör barnens vardag

Personen som har vårdnad om ett barn är ansvarig för barnets alla juridiska och personliga förhållanden. Frågorna som det kan handla om är var barnet ska bo, gå i skola, om det ska få reda utomlands och ansöka om pass.

Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad om barnen. Detta gäller även vid skilsmässa om parterna inte kommer överens om något annat eller hamnar i en tvist om vårdnaden.

Är föräldrarna ogifta får modern ensam vårdnad om barnet om fadern inte erkänner faderskapet. Man kan även anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket eller vända sig med en begäran till tingsrätten.

Vi är med dig under hela rättsprocessen

Om du hamnar i en situation där kommunikationen med den andra föräldern har brakat ihop så rekommenderar vi att du kontaktar oss på Advokatbyrån Sörmdal. Vi kan hjälpa dig hela vägen genom tvisten.

  • Vi kan medverka till samtal som kan lösa tvisten redan innan den kommer upp i tingsrätten.
  • Om detta inte fungerar så hjälper vi dig att lämna in en stämningsansökan om ensam vårdnad till tingsrätten.
  • Om du vill kan vi ta hand om hela kommunikationen med motparten, för att undvika att alla starka känslor trasslar till det i onödan.
  • Vi ger dig juridiska råd, hjälper dig att samla ihop och sammanställa bevis och andra viktiga uppgifter inför rättsfallet.
  • Sedan står vi vid din sida under hela rättsfallet om ensam vårdnad, och vi kan självklart hjälpa dig med eventuella överklaganden.

Behöver du juridiskt stöd i en tvist om ensam vårdnad? Välkommen att kontakta oss på Sörmdal, vi sätter alltid ditt och ditt barns bästa i första hand.

Ensam vårdnad

Har du hamnat i en konflikt om vem som ska ha vårdnaden om dina barn? Advokatbyrån Sörmdal har stor erfarenhet av frågor som gäller vårdnad och står vid din sida genom hela rättsprocessen.

Sörmdal är en advokatbyrå med specialistkompetens inom bland annat familjerätt. Vi vet att inget ärende är det andra likt, och att varje klient har speciella behov. Vårt uppdrag är att hitta lösningar som passar individen.

Ibland är ensam vårdnad enda utvägen

Lever du i ett förhållande med våldsamma inslag? Utsätts du eller dina barn för övergrepp av din partner? I dessa fall behöver både barnet och du trygghet och skydd och vi rekommenderar att du ansöker om ensam vårdnad av dina barn. Vi bistår dig i rätten med kunskap, lång erfarenhet och stor empati för både dig och dina barn. En tvist om ensam vårdnad är en smärtsam process och du kommer att behöva allt det stöd du kan få. Vi står vid din sida och ger dig råd om hur du ska göra i de olika steg som du måste ta när du söker ensam vårdnad om dina barn.

Tack vare vår långa erfarenhet av vårdnadstvister kan vi säkerställa att dina barns rättigheter tas till vara på bästa möjliga sätt. Vi glömmer aldrig att det är barnets bästa som är i fokus när det handlar om vårdnadstvister.

Barn hamnar i kläm när förhållanden kraschar

Varje år går många förhållanden i kras där det finns barn med i bilden. I många fall lyckas föräldrarna lösa vårdnadsfrågorna på ett enkelt sätt, antingen på egen hand eller med hjälp av samarbetssamtal i kommunens regi. Detta är förstås att föredra med tanke på den övergripande principen om barnets bästa, men ibland kan det gå så långt att en ansökan om ensam vårdnad är den enda lösningen.

Att hamna i denna situation är känslomässigt tungt och en komplicerad process. Inte minst om man misstänker att den ena föräldern planerar att ta med sig barnet till ett annat land.

Juridiskt ansvarig för allt som rör barnens vardag

Personen som har vårdnad om ett barn är ansvarig för barnets alla juridiska och personliga förhållanden. Frågorna som det kan handla om är var barnet ska bo, gå i skola, om det ska få reda utomlands och ansöka om pass.

Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad om barnen. Detta gäller även vid skilsmässa om parterna inte kommer överens om något annat eller hamnar i en tvist om vårdnaden.

Är föräldrarna ogifta får modern ensam vårdnad om barnet om fadern inte erkänner faderskapet. Man kan även anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket eller vända sig med en begäran till tingsrätten.

Vi är med dig under hela rättsprocessen

Om du hamnar i en situation där kommunikationen med den andra föräldern har brakat ihop så rekommenderar vi att du kontaktar oss på Advokatbyrån Sörmdal. Vi kan hjälpa dig hela vägen genom tvisten.

  • Vi kan medverka till samtal som kan lösa tvisten redan innan den kommer upp i tingsrätten.
  • Om detta inte fungerar så hjälper vi dig att lämna in en stämningsansökan om ensam vårdnad till tingsrätten.
  • Om du vill kan vi ta hand om hela kommunikationen med motparten, för att undvika att alla starka känslor trasslar till det i onödan.
  • Vi ger dig juridiska råd, hjälper dig att samla ihop och sammanställa bevis och andra viktiga uppgifter inför rättsfallet.
  • Sedan står vi vid din sida under hela rättsfallet om ensam vårdnad, och vi kan självklart hjälpa dig med eventuella överklaganden.

Behöver du juridiskt stöd i en tvist om ensam vårdnad? Välkommen att kontakta oss på Sörmdal, vi sätter alltid ditt och ditt barns bästa i första hand.

Gemensam vårdnad

Att ha gemensam vårdnad om barn innebär att föräldrarna utövar en gemensam beslutanderätt över barnet. Vårdnadsfrågan
innefattar frågor kring barnets juridiska angelägenheter, t.ex. frågor om skola, sjukvård, kontakter med myndigheter och
även frågor kring identitetshandlingar.

Gemensam vårdnad förutsätter en god samarbets- och kommunikationsförmåga mellan föräldrarna. Samarbetssvårigheter av djup och icke övergående natur kan leda till upplösning av det gemensamma vårdnadsansvaret.

Vi kan hjälpa er med till exempel ett umgängesavtal.

Vårdnadstvist

Advokatbyrån Sörmdal är specialister på familjerätt. Är du i behov av juridiskt stöd i en vårdnadstvist eller något annat inom familjerätt? Välkommen att kontakta oss – våra jurister står vid din sida i svåra stunder. Vi har en gedigen erfarenhet och stora kunskaper inom familjerätt som vi ställer våra klienter till förfogande.

En skilsmässa eller separation väcker ofta svåra frågor – inte minst om det finns barn med i bilden. Ska föräldrarna ha gemensam eller enskild vårdnad om barnen, ska de små bo växelvis hos föräldrarna, vem ska vara boendeförälder och umgängesförälder?

Viktigt att ta hjälp av en erfaren jurist

Om föräldrarna inte kommer överens så är det viktigt att ta hjälp av en kunnig jurist. Kontakta oss om du behöver kompetent och tryggt juridiskt stöd – på Sörmdal har vi lång erfarenhet och vet att det alltid är viktigt att gå försiktigt fram samtidigt som vi alltid står på klientens sida till 100 procent.

Vi ger dig råd om vilka åtgärder som ska vidtas och hur man bör tänka i olika lägen, vi processar i domstol och hanterar kontakter med myndigheter och motparter. Inte minst kan det vara mycket bra att låta jurister sköta kontakterna mellan parterna, annars kan det lätt låsa sig i vårdnadstvister där känslorna ofta svallar.

En vårdnadstvist omfattar det juridiska ansvaret, inte om föräldrarna har rätt att umgås med barnen eller inte. Det handlar i själva verket om frågor om barnets folkbokföringsadress, var de ska gå i skolan, utfärdande av pass, vilken vård barnen ska få med mera. Det handlar kort sagt om de frågor som vårdnadshavare har ansvar för tills dagen då barnet är myndigt.

Båda sidor får komma till tals i Tingsrätten

Om frågorna om vårdnad inte av går att lösa hamnar den i tingsrätten, där båda sidor får komma till tals. Processen föregås av en vårdnadsutredning som i de flesta fall utförs av familjerättsenheten hos socialtjänsten.

Även rätten till umgänge med de egna barnen brukar regleras i samband med en vårdnadstvist. Barnens bästa är alltid i fokus och inriktningen ska alltid vara en trygg tillvaro. Det är barnet som ska ha rätt till umgänge med sina föräldrar.

När barnen blir äldre så justeras umgänget ofta efter deras egen vilja. Det är exempelvis vanligt med växelvis boende om det går att kombinera med skolgång och resvägar.

Barnets bästa i fokus i en vårdnadstvist

Det läggs alltid stor ansträngning för att hitta en lösning som ska fungera för både barnen och föräldrarna. Det är endast i enstaka fall med speciella omständigheter som man anser det är bättre för barnen att inte umgås med en förälder. Det kan exempelvis handla om att det finns misshandel, missbruk eller psykisk sjukdom inom familjen.

I en vårdnadstvist är det mycket viktigt att ha en kompetent, erfaren och empatisk jurist vid sin sida. Att ta hjälp av person som är insatt i rättsläget och har varit inblandad liknande fall tidigare är mycket fördelaktigt.

Vi hjälper dig innan det blir ett rättsfall

Anlitar du oss för att biträda dig så kan vi hjälpa dig att reda ut problem redan innan det hamnar i rätten. Genom att förhandla med motparten kan vi hitta ett samarbetsavtal som fungerar för båda sidor.

Om sådana försök misslyckas så hjälper vi dig med en stämningsansökan för att påbörja en vårdnadstvist. När tvisten sedan börjar så vi vid din sida hela processen. Vi hjälper dig att sammanställa bevis och föra din talan i rätten.

Vi kan vara ditt trygga stöd i en vårdnadstvist.

Vill du få kostnadsfri rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så snart vi kan:

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.