Arbetstillstånd

Advokatbyrån Sörmdal är certifierade hos Migrationsverket för arbetstillstånd.

Vill du arbeta i Sverige eller arbetar du redan här och har problem med att få arbetstillstånd?

Välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Sörmdal, vi har stora kunskaper om arbetstillstånd, uppehållstillstånd och andra frågor inom utlänningsrätt.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Medborgare i länder utanför EU behöver arbetstillstånd

Är du medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige? Då behöver du ett arbetstillstånd (eller uppehållstillstånd på grund av arbete som är den officiella benämningen). Våra erfarna jurister hjälper dig att få detta tillstånd som är en så viktig del för den som vill skapa sig ett nytt liv i Sverige.

Kontakta oss redan idag för rådgivning. Vi kan hjälpa dig hela vägen till ett svenskt arbetstillstånd.

Ska ha beviljats redan innan resan

Huvudregeln när det handlar om arbetstillstånd är att det ska ha beviljats redan innan man reser till Sverige. Det finns dock vissa speciella regler för vissa yrkesgrupper där det finns speciella behov.

Har du redan sökt asyl i Sverige och fått avslag? Då har du rätt att söka arbetstillstånd, men då måste ansökan komma till Migrationsverket minst två veckor efter att du har fått avslag på asylansökan.

Den som redan har ett tidsbegränsat arbetstillstånd behöver inte lämna landet vid en ansökan om förlängt arbetstillstånd. Då kontrollerar Migrationsverket att alla villkor varit uppfyllda under de tidigare tillståndsperioderna. Detta kan innebära att du måste skicka in en del dokument till myndigheten. Vi kan hjälpa dig med detta pappersarbete.

Här är villkoren som måste uppfyllas för svensk arbetstillstånd:

  • Du måste ha ett giltigt pass.
  • Du har erbjudits ett arbete med villkor och lön som är i nivå med svenska avtal eller vad som är normalt inom den aktuella branschen.
  •  Du ska erbjudas en anställning som gör att du kan försörja dig. Mer exakt måste du arbeta så mycket att du kommer upp i minst 13 000 kronor i månaden – före skatt.
  • Arbetsgivaren ska ha som avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du börjar arbeta.

Notera att du inte kan ha två eller flera arbeten samtidigt som hjälper dig att uppfylla dessa krav. Ska du arbeta i Sverige så måste du ha arbetstillstånd oavsett om du är anställd i Sverige eller utomlands, Du behöver även arbetstillstånd om du är anställd av ett bemanningsföretag utanför Sverige eller om du har flyttats inom en internationell koncern.

Du behöver inte arbetstillstånd när…
  • Du redan har permanent uppehållstillstånd.
  • Du är student och har uppehållstillstånd för att studera på Högskolenivå.
  • Du är gästforskare med speciellt uppehållstillstånd för forskning.
  • Du är asylsökande och undantagen från krav på arbetstillstånd.
  • Du är medborgare inom EU.

Om du anlitar oss för hjälp med att ansöka om arbetstillstånd så får du kompetent stöd genom hela processen. Vi hjälper dig också med överklagan om du skulle få avslag. Men  i så fall är det viktigt att du kontaktar oss i god tid, eftersom ett överklagande ska ske inom tre veckor efter avslaget.

Vi hjälper dig med myndighetskontakter

Värden som kompetens, tillgänglighet och engagemang är viktigast för oss och klienten är alltid i centrum. När du anlitar oss så hjälper vi dig med alla kontakter med Migrationsverket och andra myndigheter, hjälper dig med alla dokument och papper och svarar på alla dina frågor.

Vi kan hjälpa till med denna process och erbjuder ett första möte kostnadsfritt. Vid sidan av arbetstillstånd så arbetar vi med alla frågor på utlänningsrättens område, bland annat asyl, förvar, anknytning, studier och medborgarskap.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig att söka svenskt arbetstillstånd.