Medarbetare

På Advokatbyrån Sörmdal arbetar advokat Joakim Sörmdal, biträdande jurist Alexandra Alouch, biträdande jurist Deniz Emsiz, biträdande jurist Saida Madjid, biträdande jurist Rim Khames, biträdande jurist Ebru karaduman och advokatsekreterare, paralegal Frida Malmqvist.

Vi är specialiserade på brottmålutlänningsrättfamiljerätt och socialrätt och ger rådgivning samt biträde åt såväl privatpersoner som företag. Vi har även en omfattande erfarenhet av att företräda barn.

Välkommen till Advokatbyrån Sörmdal!

Sorm_HN_170904_3347bx

Joakim Sörmdal

Advokat, innehavare

 Ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Joakim Sörmdal

Advokat, innehavare
Epost: joakim.sormdal@sormdal.se

Utbildning och examina
Jur. kand., Uppsala universitet.
Fil. mag., beteendevetenskap, Uppsala universitet.
Förundersökningsledare, Polishögskolan Stockholm

Tidigare anställningar
Notarietjänstgöring, allmän domstol och förvaltningsdomstol.
Förvaltningsrätt
Migrationsverket
Utlänningsnämnden
Lotteriinspektionen
Polismyndigheten

Språk
Engelska, tyska och ryska.

Advokatbyrån Sörmdal AB_Alexandra1

Alexandra Alouch

Biträdande jurist

Alexandra Alouch

Biträdande jurist
Epost: alexandra.alouch@sormdal.se

Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.
Företagsekonomi, Stockholms universitet.

Språk
Engelska, arabiska och franska.

Deniz III

Deniz Emsiz

Biträdande jurist

Deniz Emsiz

Biträdande jurist
Epost: deniz.emsiz@sormdal.se

Utbildningar och examina
Juristexamen, Uppsala universitet.

Språk
Engelska, turkiska, kurdiska och azerbajdzjanska.

Saida I

Saida Madjid

Biträdande jurist

Saida Madjid

Biträdande jurist
Epost: saida.madjid@sormdal.se

Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.

Språk
Engelska, persiska, dari och arabiska.

Rim I

Rim Khames

Biträdande jurist

Rim Khames

Biträdande jurist
Epost: rim.khames@sormdal.se

Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.

Språk
Engelska, arabiska och assyriska.

Ebru

Ebru Karaduman

Biträdande jurist

Ebru Karaduman

Biträdande jurist
Epost: ebru.karaduman@sormdal.se

Utbildningar och examina
Juristexamen, Stockholms universitet.

Språk
Engelska, turkiska och kurdiska.

Fotograf stockholm

Frida Malmqvist

Paralegal, advokatsekreterare

Frida Malmqvist

Advokatsekreterare, paralegal
Epost: info@sormdal.se