Rättskydd

Har du en hemförsäkring så ingår rättsskydd vilket innebär att du kan få ekonomisk hjälp av ditt försäkringsbolag vid en juridisk tvist. Denna hjälp gäller dock inte alla områden inom juridiken.