Rättskydd

Har du en hemförsäkring så ingår rättsskydd vilket innebär att du kan få ekonomisk hjälp av ditt försäkringsbolag vid en juridisk tvist. Denna hjälp gäller dock inte alla områden inom juridiken.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd och ingår ofta i hemförsäkringar. Rättsskydd innebär att ditt försäkringsbolag kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren med ditt försäkringsbolag.

Om du har en försäkring med rättsskydd kan rättsskyddet täcka delar av dina kostnader. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten eller en del av tvisten.

Om du har en försäkring med rättsskydd som inte gäller i just ditt fall, till exempel på grund av karenstid, kan du istället ha rätt till rättshjälp.

Om du inte har en försäkring så säger lagen att det krävs särskilda skäl för att du ska få rättshjälp istället. Exempel på skäl kan vara att du inte haft råd med en försäkring eller att du nyligen flyttat hemifrån och inte hunnit skaffa en försäkring.