Umgängesavtal

Inledningsvis kan framhållas att umgänget är en rättighet som barnet har och inte föräldern.

Umgängesrätten siktar på umgänge mellan barnet och den förälder som barnet inte bor

med. Vid det fall föräldrarna inte kan komma överens om hur barnets umgänge med

umgängesföräldern eller umgänge under högtider, lov och ledigheter ska se ut, kan denna fråga redas ut med hjälp av familjerätten, ombud eller i en domstolsprocess. Detta kan i sin tur regleras i ett så kallat umgängesavtal. Kontakta oss för mer information.