Migrationsrätt

Vill du söka asyl i Sverige och tänker du resa hit eller är du redan här?

Vi erbjuder ett första möte kostnadsfritt på plats, telefon eller Skype för att din ansökan hos myndigheterna skall bli så bra som möjligt.

Vi har över 10 års erfarenhet av arbete med migrationsärenden och har även tidigare arbetet i flertalet år på de myndigheter som handlägger dessa ärenden. Detta innebär att vi har en unik insyn i hur ärendena bedöms och hur handläggningen går till. Vi erbjuder ett första möte kostnadsfritt för rådgivning och konsultation innan du söker asyl. På detta sätt är du så bra förberedd du kan bli på den första kontakten med myndigheterna. Vi kan också kostnadsfritt följa med och biträda vid asylansökan hos Migrationsverket för att säkerställa att allt blir rätt från början, detta är mycket viktigt för att undvika problem senare.

Vi är specialister inom migrationsområdet och har omfattande erfarenhet av samtliga områden såsom asyl, anknytning, arbetstillstånd, förvar, studier, medborgarskap, Dublin, visum m.m.

Arbete och arbetstillstånd

Vill du arbeta i Sverige eller arbetar du redan här och har problem med uppehållstillstånd eller arbetstillstånd?

Vi har löst många komplicerade problem och hjälpt personer att stanna och arbeta i Sverige.

Vi hjälper även till om du vill flytta till Sverige och starta ett företag här.

Anknytning

Vill du komma till Sverige eller är du redan här och vill gifta dig eller bo tillsammans med en person eller återförenas med ett barn eller en förälder?

Vi kan hjälpa till med denna process och erbjuder ett första möte kostnadsfritt.

Advokatbyrån Sörmdal har mångårig erfarenhet och spetskompetens inom utlänningsrätten.

Vi arbetar med frågor som rör hela utlänningsrättens område såsom bl.a. asyl, förvar, anknytning, studier, arbete och medborgarskap.

Nästan alla som söker asyl får ett offentligt biträde, en advokat/jurist, som betalas av staten.

När det gäller utredningar hos Migrationsverket är det mycket viktigt att alla skäl för uppehållstillstånd framkommer, det är därför viktigt att ha ett erfaret offentligt biträde genom hela asylprocessen.

Du har själv rätt att välja vilket offentligt biträde du vill ha när du ansöker om asyl hos Migrationsverket.