Socialrätt

Vi bistår som offentligt biträde inom den sociala tvångslagstiftningen och du har själv möjlighet att önska vem du vill skall företräda dig.

Ordlista

LVU är en lagstiftning som innebär att unga som far illa kan omhändertas under vissa förutsättningar.

LVM är en lagstiftning som innebär att personer som missbrukar olika substanser kan omhändertas för vård under vissa förutsättningar.

LRV är en lagstiftning som innebär att rättspsykiatrisk vård kan föreskrivas.

LPT är en lagstiftning som innebär att psykiatrisk tvångsvård kan föreskrivas i andra fall än ovan LRV.

Vi har även stor erfarenhet av att bistå klienter med hjälp vid behov av skyddat boende, genomgångsboende och andra former av s.k. sociala kontrakt och skyddade personuppgifter i samband med våld i nära relation, samt att följa med till polisen vid polisanmälan, socialtjänsten, socialjourer m.m.