Välkommen till Advokatbyrån Sörmdal

Advokatbyrån Sörmdal är specialiserad på brottmålutlänningsrätt, familjerätt och socialrätt och närliggande områden. Vi ger rådgivning samt biträde åt såväl privatpersoner som företag och har även en omfattande erfarenhet av att företräda barn i allmänhet samt både barn och vuxna som är att beteckna som särskilt utsatta, det kan gälla t.ex. avhoppare från religiösa eller politiska organisationer, konvertiter, våld i nära relation och problem med uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Vi har särskild kompetens avseende såväl språk som kultur för klienter som har sitt ursprung från områden med språken ryska, arabiska eller kurdiska. Vår utgångspunkt är dig som klient och vi sätter värden som kompetens, tillgänglighet och engagemang högt. Inom våra kompetensområden har vi en gedigen erfarenhet som vi ställer våra klienter till förfogande.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vi erbjuder en kostnadsfri rådgivning vid frågor om vårdnad, boende och umgänge

Tel. 010 45 30 300

Kontakta oss via formuläret eller maila oss på info@sormdal.se

joakim-sormdal-svart-vit

"Det viktigaste för att nå bästa resultat är att som advokat komma in direkt från början i ett ärende eller ett mål, då har jag de bästa förutsättningar att göra skillnad. Ett bra exempel är i brottmål där polisen vill kalla en person på ett första förhör utan advokat. Min rekommendation är att alltid ha med en advokat oavsett vad saken gäller.

Detta gäller alla rättsområden eftersom det är så otroligt viktigt att det inte blir fel i början. De fel som görs i början kan i bästa fall gå att reparera men det kan ta lång tid och i värsta fall blir felen omöjliga att avhjälpa."

- Joakim Sörmdal

Advokat, innehavare. Ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Rättsskydd

Har du en hemförsäkring så ingår rättsskydd vilket innebär att du kan få ekonomisk hjälp av ditt försäkringsbolag vid en juridisk tvist. Denna hjälp gäller dock inte alla områden …

Rättshjälp

Har du inte en hemförsäkring finns möjligheten istället att ansöka om rättshjälp av staten. Även här gäller inte denna hjälp alla områden inom juridiken.

Familjerätt

Vi arbetar med frågor och tvister som rör vårdnad, boende, umgänge samt ekonomisk familjerätt så som bodelning, bouppteckning och arvsrätt. Vi har även stor erfarenhet av att …

Brottmål

Advokatbyrån Sörmdal har erfarenhet från arbete med några av Sveriges största brottmål och polisutredningar. Av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna …

Migrationsrätt

Vill du söka asyl i Sverige och tänker du resa hit eller är du redan här? Vi erbjuder ett första möte kostnadsfritt på plats, telefon eller Skype för att din ansökan hos …

Socialrätt

Vi bistår som offentligt biträde inom den sociala tvångslagstiftningen och du har själv möjlighet att önska vem du vill skall företräda dig. LVU är en lagstiftning som innebär …

Vad kostar en tvist

Om du har en hemförsäkring så kan du ha rätt till rättsskydd.
Rättsskyddet täcker den större delen av kostnaden, ca 75-80 %,
som uppkommer vid en tvist om vårdnad, boende och umgänge.
Om du däremot saknar en hemförsäkring eller nekas rättsskydd
kan du under vissa omständigheter få rättshjälp istället. Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd från staten och bedömningen grundar sig i dina ekonomiska förutsättningar och täcker den större delen av kostnaden vid en tvist. Vi hjälper dig att ta reda på dina möjligheter.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.