Ensam vårdnad

Har du hamnat i en konflikt om vem som ska ha vårdnaden om dina barn? Advokatbyrån Sörmdal har stor erfarenhet av frågor som gäller vårdnad och står vid din sida genom hela rättsprocessen.

Sörmdal är en advokatbyrå med specialistkompetens inom bland annat familjerätt. Vi vet att inget ärende är det andra likt, och att varje klient har speciella behov. Vårt uppdrag är att hitta lösningar som passar individen.

Ibland är ensam vårdnad enda utvägen

Lever du i ett förhållande med våldsamma inslag? Utsätts du eller dina barn för övergrepp av din partner? I dessa fall behöver både barnet och du trygghet och skydd och vi rekommenderar att du ansöker om ensam vårdnad av dina barn. Vi bistår dig i rätten med kunskap, lång erfarenhet och stor empati för både dig och dina barn. En tvist om ensam vårdnad är en smärtsam process och du kommer att behöva allt det stöd du kan få. Vi står vid din sida och ger dig råd om hur du ska göra i de olika steg som du måste ta när du söker ensam vårdnad om dina barn.

Tack vare vår långa erfarenhet av vårdnadstvister kan vi säkerställa att dina barns rättigheter tas till vara på bästa möjliga sätt. Vi glömmer aldrig att det är barnets bästa som är i fokus när det handlar om vårdnadstvister.

Barn hamnar i kläm när förhållanden kraschar

Varje år går många förhållanden i kras där det finns barn med i bilden. I många fall lyckas föräldrarna lösa vårdnadsfrågorna på ett enkelt sätt, antingen på egen hand eller med hjälp av samarbetssamtal i kommunens regi. Detta är förstås att föredra med tanke på den övergripande principen om barnets bästa, men ibland kan det gå så långt att en ansökan om ensam vårdnad är den enda lösningen.

Att hamna i denna situation är känslomässigt tungt och en komplicerad process. Inte minst om man misstänker att den ena föräldern planerar att ta med sig barnet till ett annat land.

Juridiskt ansvarig för allt som rör barnens vardag

Personen som har vårdnad om ett barn är ansvarig för barnets alla juridiska och personliga förhållanden. Frågorna som det kan handla om är var barnet ska bo, gå i skola, om det ska få reda utomlands och ansöka om pass.

Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad om barnen. Detta gäller även vid skilsmässa om parterna inte kommer överens om något annat eller hamnar i en tvist om vårdnaden.

Är föräldrarna ogifta får modern ensam vårdnad om barnet om fadern inte erkänner faderskapet. Man kan även anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket eller vända sig med en begäran till tingsrätten.

Vi är med dig under hela rättsprocessen

Om du hamnar i en situation där kommunikationen med den andra föräldern har brakat ihop så rekommenderar vi att du kontaktar oss på Advokatbyrån Sörmdal. Vi kan hjälpa dig hela vägen genom tvisten.

  • Vi kan medverka till samtal som kan lösa tvisten redan innan den kommer upp i tingsrätten.
  • Om detta inte fungerar så hjälper vi dig att lämna in en stämningsansökan om ensam vårdnad till tingsrätten.
  • Om du vill kan vi ta hand om hela kommunikationen med motparten, för att undvika att alla starka känslor trasslar till det i onödan.
  • Vi ger dig juridiska råd, hjälper dig att samla ihop och sammanställa bevis och andra viktiga uppgifter inför rättsfallet.
  • Sedan står vi vid din sida under hela rättsfallet om ensam vårdnad, och vi kan självklart hjälpa dig med eventuella överklaganden.

Behöver du juridiskt stöd i en tvist om ensam vårdnad? Välkommen att kontakta oss på Sörmdal, vi sätter alltid ditt och ditt barns bästa i första rummet.