Etablerad sedan 2007 kan vi erbjuda dig vår gedigna erfarenhet och ett genuint intresse för dig och din rättsfråga.

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor mitt i Stockholm. Med en Inriktning på familjerätt, bodelning och arvsrätt.

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman. Självklart företräder vi dig även i rättsprocesser inför domstol och myndigheter. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp.

Vi biträder även vid upprättande av avtal och andra dokument som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, samt vid förrättande av bouppteckning, bodelning och arvskifte. Vår erfarenhet är en trygghet för våra klienter. I både rättegångar och vid förhandlingar strävar vi efter att även du ska känna trygghet. Vi kan förklara rättsläget och diskutera möjliga handlingsalternativ med dig.

Vi är angelägna att vara lätt tillgängliga för våra klienter. Vi besitter en genuin kompetens inom arvsrätt. Varje uppdrag är nytt, unikt och av stor vikt för dig som part men även för oss. Arvsrätt i Stockholm, Advokatbyrån Sörmdal AB – Ring eller maila på för att boka en tid.